Дружеството разполага със собствени транспортни средства – автомобили. Всеки от тях има издадено удостоверение от Министерството на транспорта за превоз на опасни товари по наредбата ADR на Европейския съюз.

Фирмата извършва услуги на клиенти - превоз на опасни товари.

Нашият транспорт осигурява доставките до клиентите ни в България и чужбина.

Транспортен лиценз на опера...

виж повече

„Скорпио – 46” ЕООД извършва ремонт и поддръжка на плувни басейни и принадлежащата им техника:

* фугиране, префугиране и подмяна на облицовката на басейни.
* пускане и зазимяване на басейни.
* поддръжка, профилактика и ремонт на филтриращите системи, помпи, тръбни разводки и
дозаторни системи на басейните.
* изграждане на нови дозаторни системи.
* абонаментно поддърж...

виж повече