Дружеството разполага със собствени транспортни средства – автомобили. Всеки от тях има издадено удостоверение от Министерството на транспорта за превоз на опасни товари по Наредбата ADR на Европейския съюз.

Нашият транспорт осигурява доставките до клиентите ни в България и чужбина.

Декларацията по политиката по управление на качеството....

виж повече

„Скорпио – 46” ЕООД извършва ремонт и поддръжка на плувни басейни и принадлежащата им техника:

фугиране, префугиране и подмяна на облицовката на басейни.
пускане и зазимяване на басейни.
поддръжка, профилактика и ремонт на филтриращите системи, помпи, тръбни разводки и дозаторни системи на басейните.
изграждане на нови дозаторни системи.
абонаментно поддържане на басейните...

виж повече