В своята база в гр. Пловдив предлагаме:

* втечнен газ хлор
* натриев хипохлорит (белина концентрат)
* калциев хипохлорит (хлорна вар)
* тризон – дезинфектант в медицината
* натриева основа
* солна киселина – техническа
* химикали за басейните – от серията СТХ внос от Испания

белина, хлорна вар, тризондезинфектанти, хлордезинфектанти, натриев и калциев хипохлорит Втечнен хлор газ - най-добрият и евтин дезинфектант за питейни види. Използва се и за дезинфекция на води в плувни басейни. Хлорирането на водата става чрез специални хлораторни апарати и станции. Дoставката се извършва в съдове под налягане собственост на "Скорпио-46". Същите са сертифицирани от оторизирана лаборатория.

Натриевият хипохлорит има голямо приложение в бита на хората като елемент от различни дoмакински препарати за дезинфекция и почистване на санитарни помещения - бани, тоалетни и басейни, отстраняване на мухъл, избелване на тъкани (под формата на белина) и т.н. Съединението е силен окислител, и лесно влиза в реакции с други вещества Разпада се бавно на хлор, хлорен диоксид и вода, от където идва и миризмата на хлор при употребата му. В индустрията се получава при т.нар. хлоралкална електролиза.

Kалциев хипохлорит - още едно средство за дезинфекция и почистване, особено на плувни басейни. Среща се още под наименованието хлорна вар. За разлика от натриевия хипохлорит тук съединението не отделя чиста хлор при разпадането си.

Тризон е дезинфектант, използван главно в медицината (в здравни заведения), в хранително-вкусовата промишленост, животновъдството. Унищожава бактерии, вируси, гъби. Прилага се за дезинфекция и на помещения, транспортни средства в по-разредени количества.

Солната киселина е воден разтвор на хлороводорода. Свойствата на киселината зависят от наситеността й в хлороводорода. За битови нужди обикновено тя е около 37% от целия разтвор. Солната киселина притежава силно разяждащи свойства и трябва да се внимава при употреба, както за различни метални повърхности, така и за самите нас. Служи за получаване на хлор, хлорирани органични съединения и други.