Транспорт


Дружеството разполага със собствени транспортни средства – автомобили. Всеки от тях има издадено удостоверение от Министерството на транспорта за превоз на опасни товари по наредбата ADR на Европейския съюз.

Фирмата извършва услуги на клиенти - превоз на опасни товари.

Нашият транспорт осигурява доставките до клиентите ни в България и чужбина.

Транспортен лиценз на оператора.