„Скорпио – 46” ЕООД е компания, създадена през 2000 г. с основна дейност производство и търговия на хлор-алкални продукти за дезинфекция на питейна вода, съдове и повърхности, свързани с храненето, както и избелване на памучни и ленени тъкани.

През 2006 г. дружеството разшири дейността си с доставкта на широка гама химикали за дезинфекция, почистване и поддържане на водата в плувните басейни и аквапаркове по цялото Черноморие и вътрешността на страната. Химикали за дезинфекция на басейни.

Продуктите от производствената и търговска листа на дружеството са регистрирани от министерството на здравеопазването и имат съответните разрешителни за пускане на пазара като биоцидни препарати.

В момента наши клиенти са много В и К дружества от цялата страна. Доставяме голямо количество течен хлор на компании в Гърция и Северна Македония. Доставките на течен хлор и хлорни продукти са в резултат на спечелени тръжни процедури по Закона за обществени поръчки.

Компанията спазва стриктно политиката по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда.
„Скорпио-46” ЕООД има издадени сертификати от Rina – България за въведени международни стандарти:


ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018