„Скорпио – 46” ЕООД е компания, създадена през 2000 г. с основна дейност производство и търговия на хлор-алкални продукти за дезинфекция на питейна вода, съдове и повърхности, свързани с храненето, както и избелване на памучни и ленени тъкани.
През 2006 г. дружеството разшири дейността си с доставкта на широка гама химикали за дезинфекция, почистване и поддържане на водата в плувните басейни и аквапаркове по цялото Черноморие и вътрешността на страната. Химикали за дезинфекция на басейни.
Продуктите от производствената и търговска листа на дружеството са регистрирани от министерството на здравеопазването и имат съответните разрешителни за пускане на пазара като биоцидни препарати.
В момента наши клиенти са много В и К дружества от цялата страна. Доставяме голямо количество течен хлор на компании в Гърция и Северна Македония. Доставките на течен хлор и хлорни продукти са в резултат на спечелени тръжни процедури по Закона за обществени поръчки.
Компанията спазва стриктно политиката по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда.


ИНФОРМАЦИЯ относно аварийното планиране на скорпио-46 еоод и необходимите мерки при възникване на голяма авария .


„Скорпио-46” ЕООД има издадени сертификати от Rina – България за въведени международни стандарти:

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

  • Дружеството разполага със собствени транспортни средства – автомобили. Всеки от тях има издадено удостоверение от Министерството на транспорта за превоз на опас...

    виж повече
  • „Скорпио – 46” ЕООД извършва ремонт и поддръжка на плувни басейни и принадлежащата им техника:

    * фугиране, префугиране и подмяна на облицовката на басе...

    виж повече