Транспорт


Дружеството разполага със собствени транспортни средства – автомобили. Всеки от тях има издадено удостоверение от Министерството на транспорта за превоз на опасни товари по Наредбата ADR на Европейския съюз.

Нашият транспорт осигурява доставките до клиентите ни в България и чужбина.

Декларацията по политиката по управление на качеството.