ТРАНСПОРТ

превоз на опасни товари

Дружеството разполага със собствени транспортни средства – автомобили. Всеки от тях има издадено удостоверение от Министерството на транспорта за превоз на опасни товари по Наредбата ADR на Европейския съюз.

Нашият транспорт осигурява доставките до клиентите ни в България и чужбина.

В ляво на Вашето внимание декларацията по политиката на безопасност при движение по пътищата.(кликнете върху документа за по-голям размер)


превоз на опасни товари транспорт на опасни товари опасни товари
Производство на дезинфектанти и химикали за почистване на вода и басейни. Натриев и калциев хипохлорит, тризон. | Поддръжка на басейни | Транспорт на опасни отпадъци